8/3/2010

Nhanh thật đấy, năm nay bọn mình cũng là sinh viên năm thứ 3 rồi, cũng là 3 ngày 8/3 đã được trải qua, kể từ ngày đầu tiên ngô nghê bước vào cổng trường đại học.

Tiếp tục đọc