Happy birthday !!!

Ai đó từng nói tình yêu là hai chiếc cốc đặt chồng lên nhau, còn tình bạn là hai chiếc cốc đặt cạnh nhau. Hai chiếc cốc đặt chồng lên nhau luôn dễ đổ, và người ta kết luận tình yêu như một tấm lụa mỏng , chỉ một cơn gió thôi cũng làm nó toang toác. Tiếp tục đọc

For my BFF

Lần đầu tiên tao gặp mày là buổi sáng, một buổi sáng mưa nhẹ mùa thu – Đấy là ngày đầu tiên nhập học cấp 3 m nhỉ. người đầu tiên t nói chuyện cùng trong lớp không phải là m – tất nhiên – là thủy cơ. Trong lớp, t chẳng quen ai cả. Trước đấy, bọn m đã học cùng nhau rồi, thấy cách bọn m nói chuyện vui vẻ, cười đùa. T thấy ghen tỵ lắm. Rồi thấy mình lạc lõng, mình bị cô lập… Tiếp tục đọc