Fighting

Giá mà chị được như em nhỉ…

Gần đây chị em mình chẳng được gặp nhau nhiều lắm.

…để mà nói chuyện, để mà tâm sự, để mà hiểu nhau hơn…

Cứ nghĩ là mình đủ thân thiết để mà hiểu rõ về nhau.

Nhưng mà suy nghĩ của chị cũng thật tầm thường. Và giờ chị tự thấy xấu hổ mà thắc mắc, không biết, thế nào mới được gọi là đủ nữa để hiểu em.

Ảnh

Tiếp tục đọc